Studio Model 3D

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de nieuwe optie 'Studio Model 3D'. Dit atelier is vooral 3D gericht, waarbij lesgevers Erwin en Jos elk hun eigen accenten leggen. Erwin werkt op een grafische manier. Jos streeft naar ruimtelijkheid en plasticiteit. Beide werken uitsluitend naar model en portret. En dat is een succes.

Deze opleiding bestaat uit 5 studiejaren in de vierde Graad en 2 leerjaren in de Specialisatiegraad.

Hier wordt bij wijze van studie en/of voorstudie ook wel getekend, maar op typische beeldhouwers manier. De nadruk ligt op ruimtelijk werk.

De eerste drie jaren van de Vierde Graad leer je portretteren en kleischetsen maken op klein formaat. Je leert dit figuratie werk reproduceren m.b.v. verschillende mouleertechnieken en afvorm materialen. We besteden tevens aandacht aan de persoonlijke inbreng en een eigen creatieve benadering van het onderwerp.

De twee laatste jaren van de Vierde Graad leer je portretteren op groter formaat en naaktstudies maken op ware grootte. Je kan je verdiepen in anatomie en lichamelijke expressie. Je leert dit werk reproduceren met aangepaste mouleertechnieken en in aangepaste afvorm materialen.

Persoonlijke inbreng en onderzoek naar eigen figuratieve vormgeving wordt steeds belangrijker.

In de Specialisatiegraad kan je vanuit die solide basis werken aan een volledig eigen invulling van dit thema. Je kan meer kracht en eigen inhoud aan je figuratief werk geven door het gebruik van eender welk materiaal dat het best jouw idee versterkt. het kan klassiek of experimenteel werk zijn.

De opleiding staat open voor cursisten die voorheen het atelier beeldhouwkunst al dan niet volledig hebben afgemaakt. Nieuwe gezichten zijn ook welkom uiteraard. Voor hen kan deze cursus tevens een grondige voorbereiding zijn voor een uitgebreide cursus 'Beeldhouwen en ruimtelijke kunst'.

Leerkrachten:

Klas van jouw keuze volzet? Andere momenten niet haalbaar? Zet je zeker op de wachtlijst. Mail naar info@gavoorkunst.be