Projectatelier studio ARK&D (ambacht, ruimte, kunst en design)

Projectatelier studio ARK&D Is een vervolgopleiding voor studenten die zelfstandig en met een open, actieve werkhouding aan de slag willen met eigen projecten.
Binnen dit atelier focussen we op verdieping en stimuleren we de groei naar een persoonlijke beeldtaal met maximale zeggingskracht.
De student vertrekt vanuit de eigen vooropleiding en gaat voor elk werk aandachtig op zoek naar de geschikte technieken en materialen.

Tijdens de lesmomenten bieden we intensieve feedback, van week tot week wordt de voortgang met elke student besproken. 

Maandelijks wonen we een voorstelling of lezing bij; we volgen de kunst- en architectuuractualiteit via media en tentoonstellingsbezoeken. Het programma hiervan wordt opgesteld in samenspraak met de studenten en zo nodig worden lesmomenten verplaatst. Een meerdaagse studiereis behoort tot de mogelijkheden.

In projectatelier studio ARK&D kunnen ambacht en techniek samenkomen in toegepast of vrij werk, dat krachtig in de ruimte of het landschap gepresenteerd wordt. Minimaal 1x maal per jaar zetten we samen een ‘toonmoment’ op poten.

Gedurende de gehele opleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan de opstelling van het werk in de ruimte en hoe deze extra dimensies kan toevoegen.

In principe volg je 8 uur les. Dat zijn volgende twee lesmomenten: 

  • dinsdag van 10u30 tot 14u00 en 14u30 tot 18u

Klas van jouw keuze volzet? Andere momenten niet haalbaar? Zet je zeker op de wachtlijst. Mail naar info@gavoorkunst.be