Voorwaarden verminderd tarief

voorwaarden verminderd tarief

Jongeren (leerlingen jonger dan 18 jaar)

Als u één van volgende attesten kan voorleggen heeft uw zoon/dochter recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld. 

1. Sociale correcties:

 • Een attest waaruit blijkt dat de persoon die de leerling ten laste heeft uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is. (Tewerkgestelde werklozen en personen met brugpensioen komen niet in aanmerking)
 • Een attest waaruit blijkt dat de persoon die de leerling ten laste heeft ofwel: als niet-werkende verplicht is ingeschreven als werkzoekende, krachtens de reglementering inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid, ofwel: het bestaansminimum geniet.
 • Attesten voor mindervaliden(Attesten van de mutualiteit zijn niet meer geldig) - Aanvragen bij de Federale overheidsdienst sociale zekerheid (FOD)
  • Een attest waaruit blijkt dat de leerling mindervalide is met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
  • Een attest waaruit blijkt dat de leerling op het criterium "de mate waarin de handicap of aandoening lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft" (pijler 1) minstens 4 punten krijgt.
  • Een attest waaruit blijkt dat de persoon die de leerling ten laste heeft mindervalide is met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
  • Een attest waaruit blijkt dat de persoon die de leerling ten laste heeft op het criterium "vermindering van hetverdienvermogen" volgende beoordeling krijgt: "vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder dan van wat een valide persoon door een of ander beroep op de arbeidsmarkt kan verdienen”.
  • Een attest waaruit blijkt dat de persoon die de leerling ten laste heeft recht heeft op een tegemoetkoming als mindervalide, volgende attesten worden aanvaard.

   1. een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’.

   2. een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’.
 • Een attest waaruit blijkt dat de leerling in een gezinsvervangend tehuis of in een Medisch Pedagogische Instelling verblijft.
 • Een attest waaruit blijkt dat de leerling (of de persoon die deze leerling ten laste heeft) het statuut heeft van erkende politiek vluchteling.

 2. Familiale correcties:

 • Voor leerlingen jonger dan 18 jaar (geboren in 2001 of later) geldt dat de tweede en volgende leden van hetzelfde gezin recht hebben op het verminderd inschrijvingsgeld. Als die inschrijving van één van de gezinsleden in een andere instelling gebeurt dient een kopie van het betalingsbewijs van die andere instelling te worden afgeleverd.
 • Eenzelfde leerling van minder dan 18 jaar (geboren in 2001 of later) heeft voor een tweede en verdere inschrijving recht op het verminderd inschrijvingsgeld. Er dient een kopie van het betalingsbewijs van de andere instelling te worden afgeleverd.

Volwassenen

Als u één van volgende attesten kan voorleggen heeft u recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld.

1. Sociale correcties:

 • Een attest waaruit blijkt dat de cursist uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is. (Tewerkgestelde werklozen en personen met brugpensioen komen niet in aanmerking)
 • Een attest waaruit blijkt dat de cursist ofwel: als niet-werkende verplicht is ingeschreven als werkzoekende, krachtens de reglementering inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid, ofwel: het bestaansminimum geniet.
 • Attesten voor mindervaliden
  • Een attest waaruit blijkt dat de cursist mindervalide is met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
  • Een attest waaruit blijkt dat de cursist op het criterium "vermindering van het verdienvermogen" volgende beoordeling krijgt: "vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder dan van wat een valide persoon door een of ander beroep op de arbeidsmarkt kan verdienen”.
  • Een attest waaruit blijkt dat de cursist recht heeft op een tegemoetkoming als mindervalide, volgende attesten worden aanvaard.

   1. een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’.

   2. een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’.
 • Een attest waaruit blijkt dat de cursist in een gezinsvervangend tehuis of in een Medisch Pedagogische Instelling verblijft.
 • Een attest waaruit blijkt dat de cursist het statuut heeft van erkende politiek vluchteling.