Voorwaarden instrumentenverhuur

Algemene gebruiksvoorwaarden instrumentenverhuur

 1. De gebruiker van een studie-instrument moet als regelmatige leerling ingeschreven zijn gedurende de periode dat het instrument ontleend wordt. Daarnaast dient hij de cursus van het betreffende instrument aan de Genkse Academie te (blijven) volgen.

 2. Indien de gebruiker de lessen vroegtijdig stopzet tijdens het schooljaar, dient het instrument binnen de 30 werkdagen ingeleverd te worden. De waarborg wordt teruggestort als het instrument in orde is. Enkel voor 30 september van het lopende schooljaar wordt het hele bedrag terugbetaald.

 3. Het instrument wordt uitgeleend voor de duur van het schooljaar tegen de prijs van € 35,-. Het eerste jaar wordt bovendien een waarborg van € 50,- gevraagd, die zal worden terugbetaald bij het definitief inleveren van het instrument, dit is bij het einde van het contract of wanneer het instrument door de directie van de Academie wordt teruggevraagd.

 4. Het volledige bedrag en de waarborg zijn vooraf betaalbaar.

 5. De instrumenten worden voor maximaal twee schooljaren aan dezelfde leerling ter beschikking gesteld. Deze periode volstaat om te beslissen of er voldoende interesse is voor het gekozen instrument en om dan over te gaan tot de aanschaf van een eigen instrument. 
  Op voorwaarde dat er voldoende instrumenten ter beschikking zijn gelden volgende uitzonderingen:

  -Om pedagogische redenen en in overleg met de instrumenleraar kunnen kinderen die de kleine maten van de violen en cello's niet zijn ontgroeid de periode verlengen tot ze een 1/1 maat van het instrument kunnen bespelen.

  -Voor blaasinstrumenten geldt dat de leerlingen die lid zijn van een erkende hafabravereniging, het instrument een derde jaar kunnen gebruiken als ze een bewijs van lidmaatschap afgeven.

 6. De gebruikersovereenkomst moet jaarlijks tijdens de laatste week van juni vernieuwd worden. Stilzwijgende verlenging bestaat niet.

 7. De gebruiker verbindt zich ertoe om het instrument terug te brengen in de staat waarin het zich bevond bij de aanvang van de ontleningsperioe en is daarom volledig verantwoordelijk voor schade op welke wijze dan ook.

 8. Bij het niet tijdig inleveren van het instrument voor de zomervakantie, dient een bedrag van € 14,- betaald. 

 9. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruikelijke onderhoud.

 10. Gebroken snaren van gitaar, viool, cello, contrabas en harp worden door de gebruiker vervangen.