Specialisatie

De kortlopende studierichting Specialisatie is bedoeld voor leerlingen die zich weten te onderscheiden wat het niveau betreft. Je volgt 2 uur per week les gedurende 2 jaar. Meestal met de vakken instrument en groepsmusiceren.

Niet alleen de leerlingen uit de JoTa-klas kunnen doorstromen naar Specialisatie. Ook leerlingen die kunnen aantonen dat ze over voldoende kwaliteiten beschikken, komen in aanmerking.

In onze academie organiseren we hiervoor audities. De kandidaten presenteren zich:

  • op één van de slotconcerten 4.3 met externe jury. Dit slotconcert geldt dan ook als auditie. De jury neemt in haar evaluatie op of de leerling al dan niet toegelaten wordt tot de specialisatie.
  • op één auditie die hiervoor georganiseerd wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Daarnaast zal je gevraagd worden waarin je wil specialiseren. In overleg met je leraar kan dat een specifieke stijl zijn (bijvoorbeeld hedendaagse muziek), een componist, een genre (opera),...

Ook zij die vroeger al afstudeerden kunnen zich inschrijven voor een auditie.