Dirigent Instrumentale Muziek

 
Een ensemble of een orkest dirigeren is een hele opdracht. Zoals er voor het bespelen van een instrument een technische en muzikale vorming nodig is, zo is ook voor het dirigeren van een orkest een vakkundige opleiding onontbeerlijk. Een goede dirigent kan veel bijdragen tot het succes en enthousiasme van de groep.

De opleiding bestaat uit 3 jaren met 2 wekelijkse uren les: Directie Instrumentale Muziek en Analyse en Begeleidingspraktijk. Er zijn zowel collectieve lessen als meer individueel gerichte sessies.
Een belangrijk onderdeel zijn de stages. Zo krijg je de kans om, onder begeleiding, de nodige praktijkervaring op te doen. Ze vinden plaats binnen onze academie, je eigen ensemble/orkest of een ensemble/orkest uit de regio, dit in samenwerking met Vlamo.

Leerkracht

Kevin Houben, dirigent-componist
k.houben@skynet.be
T 0477 55 74 44

Lessen

De lessen gaan door op maandag, donderdag en zaterdag, en zijn individueel af te spreken met de leraar.