Derde Graad: van 12-14 jaar

Voor jongeren vanaf 12 jaar. 3 leerjaren, 2.5 lesuren per week.