Buitenschoolse opvang

GA voor Kunst werkt samen met de buitenschoolse opvang.

Zo worden kinderen vanuit de opvang naar de verschillende locaties gebracht waar GA voor Kunst lessen inricht.

Concreet gaat het over

  • Familia/Parboem in Boxbergheide
  • Familia/Pardoes in Hoevenzavel
  • De apenstaart in Genk-Centrum
  • De apenstaart op de Bret
  • Het Warme Zuiden in Sledderlo (voor de scholen van Sledderlo en Kolderbos)

Vanuit deze opvanginitiatieven worden de kinderen gebracht naar de Muziek-, Woord-, Dans- en Beeldlessen in de buurt, voor zover mogelijk. Informeer je bij de betreffende initiatieven!