Alternatieve leercontext (ALC)

ALTERNATIEVE LEERCONTEXT 

Een alternatieve leercontext is een leeromgeving buiten de academie, waar leerlingen de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen verwerven voor het gevolgde vak.

Muziekverenigingen GAan mee voor Kunst

Sinds schooljaar 2019-2020 werken we samen met muziekverenigingen voor het geven van bepaalde vakken. Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs laat immers toe dat – binnen bepaalde voorwaarden – groepsmusiceren vocaal of instrumentaal nu in een zogenaamde alternatieve leercontext, met andere woorden binnen een vereniging, kan gevolgd worden. Een leerkracht van de academie volgt het hele proces mee op. 

We hebben hiervoor een fijne samenwerking met volgende partners:

Staat je vereniging nog niet in het lijstje, maar wil men wel dit engagement aangaan? Check dan of aan de voorwaarden voldaan is in onderstaande documenten en vul het online aanvraagformulier in. Je aanvraag wordt dan door GA voor Kunst behandeld. Je krijgt binnen de twee weken een antwoord op je aanvraag.

Welke leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven?

Een regelmatige en volledig financierbare leerling van GA voor Kunst kan een vak volgen in een alternatieve leercontext, als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in het academiereglement, de afsprakennota en het toetsingsinstrument van de Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans. Je vindt deze documenten onderaan deze pagina. 

Bij (online) inschrijving, kan men zich meteen voor deze mogelijkheid aanmelden. 

Vraag online aan - vereniging