Alternatieve leercontext

Een regelmatige en volledig financierbare leerling van GA voor Kunst kan een vak volgen in een zogenaamde alternatieve leercontext, als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in het academiereglement, de afsprakennota en het toetsingsinstrument van de Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans. Je vindt deze documenten onderaan deze pagina.

Een alternatieve leercontext is een leeromgeving buiten de academie, waar leerlingen de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen verwerven voor het gevolgde vak.

Aanvraag als vereniging of leerling

Je kan als vereniging een aanvraag doen om te fungeren als alternatieve leercontext voor de leerlingen van GA voor Kunst, door het online formulier in te vullen. Je aanvraag wordt dan door GA voor Kunst behandeld. Je krijgt binnen de twee weken een antwoord op je aanvraag.

Vraag online aan - vereniging

Wanneer de vereniging is erkend als alternatieve leercontext kan een leerling zijn of haar aanvraag indienen. Dat kan met een online formulier (van juni - september). Ook de leerling mag binnen de twee weken een antwoord op deze aanvraag verwachten.