Middelbare Graad: van 12-14/16 jaar

Voor jongeren vanaf 12 jaar. 3 leerjaren, 2 lesuren per week.
Vervolg opleiding: Verteltheater (12 tot 14 jaar)
Start opleiding: Woordkunst-Drama (12 tot 16 jaar)