Middelbare Graad: van 12-15 jaar

Voor jongeren vanaf 12 jaar. 3 leerjaren, 2 lesuren per week.
Vervolg opleiding: Verteltheater
Start opleiding: Woordkunst-Drama