Textiele Beeldende Kunst 18+

Binnen de hedendaagse kunst worden textiel en vezels steeds vaker aangewend en op ver- schillende manieren verwerkt. De opleiding textiele beeldende kunst focust op het creëeren van hedendaags werk met textiel en vezels als grondslag.In deze opleiding gaan we aan de slag met een breed scala van oude en hedendaagse tech- nieken zoals: papierscheppen, druk- & verftechnieken, afbind- technieken (shibori), weven, vrij borduren, vilten, werken met transferpers & thermofax , batikken,..Eerder dan de louter ambachtelijke toepassingen dagen we je uit deze technieken origineel te interpreteren in functie van ruimtelijke werkstukken.

De eerste 4 studiejaren vertrekken we vanuit opgegeven thema’s en opdrachten . In het 5de jaar en de specialisatiejaren creeer je vrij beeldend werk vanuit een eigen concept.

Tentoonstellingsbezoeken, dag- opdrachten, jaarlijks een gast- docent en een meerdaagse

buitenlandse studiereis verrui- men je blik.
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding; belangrijk zijn open- heid, zin voor onderzoek en de wil tot groei door het integreren van de geleverde feedback.