Projectatelier studio ARK&D (ambacht, ruimte, kunst en design) 18+

Projectatelier studio ARK&D Is een vervolgopleiding voor studenten die zelfstandig en met een open, actieve werkhouding aan de slag willen met eigen projecten.Binnen dit atelier focussen we op verdieping en stimuleren we de groei naar een persoonlijke beeldtaal met maximale zeg- gingskracht. De student vertrekt vanuit de eigen vooropleiding en gaat voor elk werk aandachtig op zoek naar de geschikte technieken en materialen.

Tijdens de lesmomenten bieden we intensieve feedback, van week tot week wordt de voort- gang met elke student besproken. 

Maandelijks wonen we een voorstelling of lezing bij; we wolgen de kunst- en architectuuractualiteit via media en tentoonstellingsbezoeken. Het programma hiervan wordt opgesteld in samenspraak met de studenten en zo nodig worden lesmomenten verplaatst. Een meerdaagse studiereis behoort tot de mogelijkheden.

In projectatelier studio ARK&D kunnen ambacht en techniek samenkomen in toegepast of vrij werk, dat krachtig in de ruimte of het landschap gepresenteerd wordt. Minimaal 1x maal per jaar zetten we samen een ‘toonmoment’ op poten. Gedurende de gehele opleiding wordt bijzondere aan- dacht besteed aan de opstelling van het werk in de ruimte en hoe deze extra dimensies kan toevoegen.

Leerkrachten:
Sus Driessen en Annemie Boonen

  • Lesmomenten:
    dinsdagnamiddag en -avond van 13.00 tot 16.30u en van 17.30 tot 21.00u