Nieuwe Coronamaatregelen - februari 2021

Gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2021 10.07 u.

Zoals u wellicht wel zal hebben vernomen via de media vraagt de overheid alle ouders om te kiezen voor één vrijetijdsbesteding om zo het verspreiden van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Tevens mogen de klasgroepen niet groter zijn dan 10 leerlingen.

We vragen alle ouders van kinderen tot 12 jaar (kleuter- en lager onderwijs) om tegen zaterdag 30/01 voor 10 uur een bevraging in te vullen. Op die manier weten we of de kinderen kiezen voor de Academie (tekenles, muziekles, woord, dans) of voor een andere vrijetijdsbesteding. Het kind mag dus wel tekenles, muziekles, woord, dansles van GA voor Kunst samen volgen. Daartussen hoeft u niet te kiezen. Dit blijkt uit een verduidelijking van de maatregelen die de academie toegestuurd kreeg.

Als we die info hebben weten we hoeveel kinderen ook effectief naar de academie zullen komen en kunnen wij er voor zorgen dat de klasgroepen niet groter zijn dan 10 leerlingen. Een ingangsdatum van de maatregelen is bij publicatie van dit artikel nog niet gekend. We streven alvast naar een zo snel mogelijke invoering.

Intussen nemen we sowieso al volgende maatregelen om de veiligheid binnen de academie te garanderen:

1. KIDSACADEMIE / KUNSTENBAD

 • Afhankelijk van het aantal kinderen dat kiest voor de academie, beperken we de klasgroep tot 10 en werken we met afwisselende groepen. De leerkracht neemt in dat geval nog contact met u op.

2. MUZIEK

 • Notenleer:
  • We bieden de notenleerlessen sowieso online aan. Indien mogelijk, vragen we om uw kind deze les op die manier te laten volgen.
  • Voor de kinderen voor wie dit niet zo gemakkelijk is, laten we wel steeds de mogelijkheid om de lessen fysiek te volgen. We denken hierbij aan de notenboomklassen maar ook voor als het in de thuissituatie of met de digitale middelen in huis niet evident is om online les te volgen. Neem even contact op met de notenleerleerkracht als u toch opteert voor fysieke lessen.
 • Instrumentles:
  • Dit blijft doorgaan zoals voorheen!
  • Voor wie kiest voor een andere hobby dan de academie, trachten we online les te geven.

2. WOORD

 • Afhankelijk van het aantal kinderen dat kiest voor de academie, beperken we de klasgroep tot 10 en werken we met afwisselende groepen. De leerkracht neemt in dat geval nog contact met u op.
 • De les wordt gestreamd zodat wie een andere hobby kiest, de woordles online kan meevolgen.

3. DANS

 • De lessen blijven fysiek doorgaan (met max 10).

4. BEELDENDE KUNST

 • Afhankelijk van het aantal kinderen dat kiest voor de academie, beperken we de klasgroep tot 10 en werken we met afwisselende groepen. De leerkracht neemt in dat geval nog contact met u op.
 • Er volgt een digitaal alternatief voor de kinderen die voor een andere hobby kiezen.

Samen houden we het veilig!

We bedanken alvast iedereen voor de medewerking!