Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie

Het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie heeft als doel mensen die in armoede leven meer te laten participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten door participatiedrempels te verlagen.

Hoe werkt het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie?

Kinderen en jongeren met een statuut verhoogde tegemoetkoming, of die doorverwezen zijn door het OCMW, en die woonachtig zijn in Genk kunnen voor een aantal activiteiten van een tussenkomst genieten in de inschrijvingsgelden.

Ook onze academie valt onder deze regeling.

Je schrijft je in voor de lessen aan GA voor Kunst, en met je inschrijvingsbewijs ga je naar 'Rap op Stap', Campus O3, Jaarbeurslaan 19 te Genk. Daar zorgt men dat je 50% van je inschrijvingsgeld krijgt terugbetaald.

Let op, de tussenkomst is beperkt tot 300 euro per jaar per persoon, en is enkel voorzien voor jongeren tot 26 jaar.